Inlichtingen – Lidmaatschap

De Herentalse wandelclub,afgekort H.W.C. werd gesticht in 1983 en is aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen. Onder het stam nummer 1026, dit onder de vorm van een VZW.
Het wandelen, gebeurt niet in groep,elk lid is vrij om te wandelen waar en wanneer hij/zij wil.
Afstand en snelheid naar eigen vermogen. Op geregelde tijdstippen zijn er ook groepswandelingen in club verband. Onze club wil zoveel mogelijk mensen tot wandelen aanzetten.

 1. Lokaal

De club beschikt over geen eigen clublokaal. De leden kunnen voor informatie echter altijd terecht bij secretaris Willy Geerinckx Netelaan 12 Herentals tel 014/22.09.00

2. Lidgeld

De bijdrage voor elk lid bedraag 20 €.Vanaf het het beging van het wandeljaar 2020. Het lidgeld wordt bij het begin van het wandeljaar ontvangen tijdens de lidgeldentocht. U ontvangt dan bij betaling uw nieuwe lidkaart van Wandelsport Vlaanderen via de club. Indien u voor deze lidgeldentocht belet bent kan de aanbetaling, ook gebeuren door overschrijving, neem in dit geval contact op met de voorzitter. Het is ten zeerste aanbevolen uw lidkaart steeds bij te hebben als u gaat wandelen zij geeft korting op het inschrijfbedrag.
De verzekering is in de nieuwe federatie grondig aangepast. U bent goed en voor de meeste zaken zowel in binnen als buitenland verzekerd. Zowel voor alle club activiteiten als officiele wandelingen. Als ook de door de club ingehuurde gebouw, met inboedel.Verzekeren kan men alles, maar dit alles heeft zijn prijs.
Dit bedrag moet integraal plus BTW. doorgerekend worden, samen met de wettelijke verplichte bijdrage voor de Federatie en een klein bedrag voor het I.V.V. (Internationaal volkssport verbond) Komt dit op een totaal van 9 € door te storten aan Wandelsport Vlaanderen.
Wij hopen dat deze lidgeld aanpassing U er niet zal van weerhouden de wandelsport verder te beoefenen. Zij is gezond en nog steeds de goedkoopste. Uw € 20 is een goede investering voor uw gezondheid.

3. Wandelingen

De leden kunnen zich een wandelboekje aanschaffen en dit te laten afstempelen na elke wandeling. Op het einde van het wandeljaar wordt u verzocht het aantal wandelingen en de afgelegde kilometers binnen te brengen ter controle. Dit door middel van een speciaal formulier dat in het clubkrantje verschijnt.

4. Puntensysteem

Ieder lid ontvangt jaarlijks een prestatiekaart (rode kaart),welke u kunt laten afstempelen bij elke wandeling.Die in de wandelkalender van Wandelsport Vlaanderen ” walkinginbelgium.be ” vermeld staan, en die waarvan u zelf het inschrijvingsgeld betaald. De waarde van 1 stempel bedraagt 0,25 €.
De prestatiekaart kanal dan niet vol, op het einde van het wandeljaar ingeruild worden tegen waarde punten,alleen geldig in onze club. Dus geen geld.

5. Clubblad

Om de twee maanden ontvangt ieder hoofdlid het clubblad ” Clubkrantje “, waarin alle club activiteiten, evenals door de club aanbevolen wandelingen staan vermeld. Ook kunt u nabeschouwingen van de voorbije activiteiten in het krantje terug vinden. Iedereen kan artikels bezorgen aan de redactie, die moeten dan wel binnen zijn voor de 10de van elke maand.
Bij niet betaling van uw lidgeld, zal u geen clubkrantje meer ontvangen vanaf de maand Maart van het nieuwe jaar.

6. Verzekering

Elk lid dat zijn lidgeld heeft betaald is verzekerd op wandelingen ingericht door Wandelsport Vlaanderen – F.F.B.M.P. Waalse clubs – V.G.D.S. Duitstalige clubs, of ook gelijkaardige buitenlandse organisaties. Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid alsook lichamelijke ongevallen.
Elk ongeval moet aangegeven worden bij de organiserende club waar u deelneemt aan de wandeling. Alsook moet er contact opgenomen worden met secretariaat van de club waar u lid van bent.

7. Busreizen

Elk jaar organiseert de club een aantal busreizen, als deelname in de onkosten vragen wij 9 € per persoon. In de prijs is inbegrepen de busreis, inschrijvingskaart voor de wandeling en het drinkgeld van de chauffeur. Wij willen er u op attent maken dat bij busreizen waarop de club de inschrijving betaald men de rode prestatiekaart niet mag laten afstempelen. 
De inschrijvingen voor de busreizen gebeuren bij de busverantwoordelijke, Eddy Vanhoudt op GSM 0479-62.46.85 Betaald is ingeschreven. De inschrijvingen gebeuren chronologisch tot 7 dagen voor het evenement. In principe zijn er per bus 50 of 60 plaatsen. Eventueel kan er soms een 2de of 3de bus worden ingelegd; Alle busreizen vertrekken op het Netepark in Herentals, stipt om 8 uur tenzij andere vermeldingen in het clubkrantje. Opgelet er zijn geen tussenstops. In geval van ziekte, of door onvoorziene omstandigheden dient u de bus verantwoordelijke tijdig te verwittigen, hij zal dan uw inschrijvingsgeld terug betalen.

 

8. Adreswijziging.
Deze dient u te melden aan de secretaris van de club, die de nodige aanpassingen zal doen.

9. Krantje.

Artikels voor het krantje te sturen naar  redactie email: clubkrant@herentalsewandelclub.be