Hoe staan we er nu voor?

In 2005 mochten we de Perswandeling voor de 25é maal inrichten en traditiegetrouw vertrekt deze wandeling nog steeds op de plaats waar het ooit allemaal begon, zaal Nieuwland in Herentals . De Perswandeling is nog steeds een topper van formaat en brengt dan ook elk jaar een paar duizend  stappers aan de start . Voor de 25é editie van 2005 werd iedere wandelaar dan ook bedacht met een waardevolle attentie. Maar er is meer dan dat . Stelselmatig kwamen er wandelingen bij en als we het nu eens overlopen zitten wij al snel aan vijf grote organisaties .

Wie kent er niet onze Driekoningentocht in januari, stilaan een traditie geworden, uiteraard de Perswandeling, ons kroonjuweel, in april, de sterkgroeiende Herseltse Heuvelswandeling in augustus, de Kastelentocht, onze vijfsterrentocht in oktober, om in  november  nog onze Vlaanderen Wandelt i.sm het Stadsbetuur te organiseren. Verder hebben wij nog begin februari de Phsylos Carnavalwandeling met aansluitend verkleed bal waar steeds enkele honderden patiënten uit verschillende Vlaamse opvangtehuizen eerst in groep gaan wandelen en nadien de narrenkap aantrekken en zich eens goed laten gaan . De opbrengst van het hele gebeuren gaat dan ook integraal naar de vereniging Phsylos . Enkele tientallen leden van de club zetten zich op deze dag belangloos in voor dit jaarlijkse initiatief dat wij tenvolle ondersteunen. Vanaf 2007 zijn daar nog de midweekwandelingen , onze 3 Klavertjes bijgekomen .

We hebben ook nog een 7 tal busreizen per jaar, een tiental avondwandelingen in clubverband, onze jaarlijkse voettocht naar Scherpenheuvel, een wandelweek in Oostenrijk, een wandelweekend rond Allerheiligen, ons jaarlijks ledenfeest in februari, een BBQ in september, en een feestje voor onze trouwe helpers die er altijd zijn als we ze nodig hebben .Daarbij komt ook nog dat de mensen van het bestuur zich minstens eenmaal per maand moeten vrijmaken voor de bestuursvergaderingen . Ook de leden van onze v.z.w. komen op geregelde tijdstippen samen om van gedachte te wisselen en in overleg met het bestuur leiding te geven aan onze vereniging . Van onze gewone leden verwachten wij vooral dat ze zich regelmatig naar de wandelingen begeven en om hen hierbij aan te moedigen betaald de club een tiental keer per wandeljaar hun startkaart door middel van de gekende Wandelen Zonder Betalen bons . Ook bij de busreizen is de startkaart steeds in de prijs begrepen.